Dołacz do nas

Aktualizacja dnia 02.10.2015

Dołącz do naszego Stowarzyszenia

 

Zachęcamy wszystkich Seniorów do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Wystarczy, że wydrukujesz, wypełnisz i podpiszesz deklarację, a następnie prześlesz ją do nas pocztą lub mailem na adres: kontakt@fundacjaas.org.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów jest otwarte na nowych członków, którzy swoją aktywnością, chęcią rozwoju i doskonalenia się zasilą grono Aktywnych Seniorów.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkowstwa, które są ściśle określone w Statucie w rozdziale III. Członkowie stowarzyszenia

 

Chcesz zostać Członkiem naszego Stowarzyszenia? Nic prostszego…

KROK 1.

Warunkiem pierwszym i koniecznym jest dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie celów statutowych Stowarzyszenia.

KROK 2.

Należy zadeklarować czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia poprzez złożenia własnoręcznego podpisu pod deklaracją członkowską.

KROK 3.

Wydrukowaną i wypełnioną deklarację członkowską należy zaopatrzyć w swój własnoręczny podpis, a następnie przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia lub drogą mailową na adres kontakt@fundacjaas.org

Tylko deklaracja z własnoręcznym podpisem jest ważna i jest rozpatrywana przez Zarząd SNRWAS

 

 

 

Korzyści z członkostwa:

1.Rozwój kompetencji oraz zaproszenia na wszystkie spotkania, warszataty organizowane przez Stowarzyszenie,

2.Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do domu drogą elektroniczną

3.Zniżki w opłatach na przygotowywane oferty wyjazdowe dla Seniorów

4.Nauka samodzielnego pisania projektów

5.Udział w akcjach, programach, imprezach prowadzonych przez Stowarzyszenie AS

6.Możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 

Najważniejszą jednak korzyścią, jest aktywny sposób życia… To Stowarzyszenie jest dla Ciebie!