Rozpoczynamy działaność

Aktualizacja dnia 02.10.2015

Rozpoczynamy Działaność!!!

Miło nam Państwa poinformować, iż rozpoczęliśmy działalność naszego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów "AS".

 

Nasze działania głównie koncentrować się będą wokół szeroko rozumianej aktywizacji osób w wieku 50+. Działania te odbywać się będą na wielu płaszczyznach. Począwszy od prowadzenia poradnictwa i szkoleń, tworzenia grup wsparcia, klubów seniora poprzez organizowanie wystaw, odczytów, czy imprez masowych.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów w swoich planach ma także organizowanie i udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które mają charakter edukacyjny i rozwojowy.

 

Dla naszych członków i sympatyków mamy przygotowaną ofertę nisko kosztowych turnusów wypoczynkowych i rekreacyjnych. Atrakcyjność cenowa owej oferty wynika z faktu naszego ogromnego zaangażowania w realizację projektów o zasięgu samorządowym, rządowym i europejskim. W ten sposób pozyskujemy środki na dofinansowanie Państwa wypoczynku a tym samym ułatwiamy Państwu dostępność do oferowanych przez nas turnusów rekreacyjno – wypoczynkowych.

Mamy świadomość, iż wielu seniorów żyje na skraju ubóstwa i biedy, dlatego też jednym z wielu celów naszego Stowarzyszenia jest także pomoc materialna najbardziej potrzebującym zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu.

 

Jesteśmy przekonani, że zapał i determinacja nam towarzysząca jak również Państwa doświadczenie i zapał do radosnego spędzania czasu, doprowadzi do stworzenia jednego z największych stowarzyszeń w Polsce działających na rzecz seniorów. Zatem już teraz serdecznie zapraszamy do współpracy.

Ciesz się życiem razem z nami!!!