Spotkanie_zuromin

Aktualizacja dnia 25.11.2015

Dziękujemy za spotkanie w Żurominie

W minioną środę odbyliśmy kolejne z cyklu kilkunastu spotkań sieciujących. Mają one na celu prezentację naszego Stowarzyszenia, założeń, celów oraz programu działań na najbliższy rok. Celem nadrzędnym naszych wizyt w Domach Kultury, Klubach Seniora i innych organizacjach zrzeszających Seniorów jest nawiązanie kontaktów z przszłymi naszymi członkami. Dlatego też ten cykl spotkań nazwany przez nas został "spotkaniami sieciującymi"

 

Dzięki uprzejmości Pani Haliny Mrozek - Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żurominie, spotkaliśmy się ze słuchaczami tamtejszego UTW. W spotkaniu udział wzięło ok. 40 osób bezpośrednio zainteresowanych naszą działanością. W trakcie spotkania odpowiadaliśmy na szereg pytań związanych z funkcjonowaniem naszej Organizacji.

 

Dziękujemy obecnym za ogromne zainteresowanie naszą organizacją. Liczymy, iż kolejne spotkanie zaowocuje bardzo dobrą współpracą, mającą na celu zwiększenie aktywności naszych Seniorów.

Haliy Mrozek

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z odbytego spotkania.