Wniosek_o_darowizne

 

Jeśli potrzebujesz pomocy...

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” wspiera swoich członków zgodnie z §8 pkt.8 Statutu Stowarzyszenia. W celu aplikowania o udzielenie wsparcia w formie darowizny, należy wypełnić właściwy wniosek. Link do wniosku znajduje się poniżej.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” zastrzega sobie możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Stowarzyszenie wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny.

 

Wnioski do Stowarzyszenia można przesyłać:

1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjaas.org

2. listownie na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”

ul. 18-go Stycznia 7A

06-500 Mława

 

Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Stowarzyszenia raz na kwartał.

Informacja o decyzji Zarządu przesyłana jest na adres mailowy podany we wniosku.