Szkolenie dla wolontariuszy - zobacz program

17-03-23

Post dodany przez PageAuthor

szkolenie wolontariuszy

Szkolenie wolontariuszy to program, który ma na celu przygotowanie uczestników do podjęcia działań wolontaryjnych w różnych organizacjach non-profit. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawy wolontariatu oraz zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako wolontariusz.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie korzyści dla siebie i innych przynosi wolontariat, jakie są różne rodzaje działań wolontaryjnych oraz jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa w czasie pracy wolontariusza. Uczestnicy zdobędą także umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z konfliktami oraz pracy w zespole.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Podczas szkolenia zostaną omówione także tematy dotyczące organizacji pracy wolontariusza, w tym planowania zadań, delegowania obowiązków oraz zarządzania czasem. Uczestnicy nauczą się także jak rozwiązywać problemy w trakcie pracy wolontariusza, identyfikować i zarządzać ryzykiem oraz jakie są podstawy marketingu i sposoby promocji działań wolontaryjnych.

Szkolenie składa się z wielu modułów, w tym teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń. Podczas szkolenia wykorzystywane będą różne techniki i narzędzia edukacyjne, takie jak prezentacje, dyskusje, case study oraz symulacje sytuacji z życia wziętych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu oraz zdobytą wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy jako wolontariusze.

Plan szkolenia

Czas Temat Opis
9:00-9:30 Zapoznanie się z uczestnikami Przedstawienie zasad szkolenia, krótkie omówienie celów i oczekiwań
9:30-10:30 Podstawy wolontariatu Co to jest wolontariat, jakie są rodzaje działań wolontaryjnych, korzyści dla wolontariuszy i organizacji
10:30-10:45 Przerwa kawowa -
10:45-11:45 Komunikacja z klientami Umiejętności interpersonalne, słuchanie aktywne, radzenie sobie z konfliktami
11:45-12:30 Zasady bezpieczeństwa Bezpieczne zachowania podczas pracy, instruktaż BHP
12:30-13:30 Obiad -
13:30-14:30 Organizacja pracy wolontariusza Planowanie zadań, delegowanie obowiązków, zarządzanie czasem
14:30-15:30 Współpraca w zespole Tworzenie pozytywnych relacji z innymi wolontariuszami i pracownikami organizacji
15:30-15:45 Przerwa kawowa -
15:45-16:45 Problem solving Rozwiązywanie problemów w trakcie pracy wolontariusza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem
16:45-17:45 Marketing i promocja Podstawowe zasady marketingu, sposoby promocji działań wolontaryjnych
17:45-18:00 Podsumowanie Podsumowanie szkolenia, przypomnienie celów i oczekiwań
18:00 Zakończenie -

fundacjaas.org Razem możemy uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich. Misja portalu Kolektyw Alternatywnych Sposobów polega na edukowaniu i informowaniu o możliwościach, z jakich mogą skorzystać osoby w trudnej sytuacji życiowej.

(c) fundacjaas.org